Toolus
Tel: 0510-860 60

Mätinstrument

Skjutmått

Skjutmått DIN 862

Skjutmått DIN 862

Digitalt skjutmått 862

Digitalt skjutmått DIN 862

Djupskjutmått

Djupskjutmått

Trepunktsskjutmått

Trepunktsskjutmått

Mikrometer

Mikrometer

Mikrometer

Innermikrometer

Innermikrometer

Djupmikrometer

Djupmikrometer

Trepunktsmikrometer

Trepunktsmikrometer

Trepunktsmikrometersats

Trepunktsmikrometersats

Övriga mätverktyg

Kalibreringsring

Kalibreringsring

Eggvinkel

Eggvinkel

Egglinjal

Egglinjal

Digital Mätlinjal

Digital mätlinjal

Fjärravläsare

Fjärravläsare

Battier

Batteri

Vippindikator

Vippindikator

Mikrokatorklocka

Mikrokatorklocka

Indikatorklocka

Indikatorklocka

Mätsats

Mätsats

Höjdritsmått

Digitalt höjdritsmått

Kärnborrssats

Magnetstativ

Vertygskataloger

Entos allt för din hemsida